WRAITH

Wraithové se vyvinuli mutací lidské DNA, kterou způsobil hmyz, konkrétně tzv. Eratusský brouk. Wraithové se živí, stejně jako eratusští brouci, životní energií, jež vysávají z lidských obětí. Tuto energii ale mohou i vracet! Pokud mají dostatek energie, byli nedávno nakrmení, jsou jen velmi těžko zranitelní.

Wraithové žijí v rojích, v jejichž čele je královna. Mnoho světů si zotročili „sklizněmi“ lidí v pravidelných cyklech. Během doby, kdy se přesouvají ve svých lodích do dalších světů ke sklizni, je celá posádka kromě hlídače a pár strážců v hibernaci. Mají také velmi účinnou schopnost regenerace (větší než Goaldský Symbiont) , tak velkou, že neumírají stářím jako lidé.

Antikové byli poraženi mocnou rasou Wraithů, která terorizuje celou galaxii Pegasus. Wraithové porazili Antiky jen díky převaze: Antikové si mysleli, že jejich válečné lodě jsou nezničitelné, a tak posílali lodě třídy Aurora hlouběji do Wraithského teritoria. Tam Wraithové 3 lodě zajali. Jedna byla napájená ZPM (Zero Point Module), s jehož pomocí byli Wraithové schopni vytvořit velkou armádu. Nejmenší loď Wraithů se nazývá "šipka" (anglicky dart): Má černou barvu a její protáhlá konstrukce zakončená ostrou špicí poskytuje schopnost cestovat i skrze hvězdnou bránu.